שריפות עדיין משתוללות.  כתב כותרות 13:55 24/05/2019   - - -