האם יש לדחות את השימוע לנתניהו בשל הבחירות?

כן
לא
לא יודע\ת

תוצאות הסקר עד עתה