מי לדעתכם אשם במחירי הפירות הגבוהים?

החקלאים
הרשתות
המתווכים
המדינה
הצרכנים
כולם
לא יודע\ת

תוצאות הסקר עד עתה